Raw Veggie and Geens 100% Vegan

Posted on Posted in Eiwitten, Producten

Product omschrijving


 

RAW VEGGIE EN GREENS 100% VEGAN is samengesteld uit 65% erwteneiwit en 35% rijsteiwit.
Een toevoeging van middellange keten triglyceriden, natuurlijke voedingsvezels en stevia als zoetstof.
Dit product is LACTOSEVRIJ, GLUTENVRIJ, SOJAVRIJ, ASPARTAAM VRIJ

ERWTENEIWIT

Erwteneiwit heeft een uitstekende biologische waarde. Het bevat 70% hoogwaardige eiwitten omdat het 9 essentiële aminozuren, glutamine, lysine en zelfs BCAA bevat. Het  wordt buitengewoon goed verdragen en geassimileerd. Het moet afwisselend worden geconsumeerd met andere gebruikelijke bronnen van eiwitten, om zo maximaal de bijdragen te variëren, om zo dicht mogelijk aan te leunen bij het traditionele dieet dat dierlijke en plantaardige eiwitten mengt. Bonus: zijn eetlustremmend effect, vanwege zijn langzame absorptie.

RIJSTEIWIT

Rijsteiwit van plantaardige oorsprong is een uitstekend alternatief voor melkeiwitten of dierlijke eiwitten. Het heeft niet minder dan 80% puur eiwit in zijn samenstelling, een zeer hoog gehalte aan een 100% plantencomplex.
Bovendien heeft het rijsteiwit een zeer hoge verteerbaarheid waardoor een optimale assimilatie van zijn activa door het lichaam en het lichaam mogelijk is voor een formidabele efficiëntie en geen allergenen zoals gluten of melk bevat.
Het uitstekende aminozuurprofiel van rijstproteïne biedt een alternatief voor soja en melkeiwit, wat een bijzonder compleet spectrum oplevert dat het lichaam nodig heeft om de spiermassa te behouden en te vergroten.

TRIGLYCERIDES MET GEMIDDELDE KETEN

Wat zijn MCT’s en waar zijn ze voor?
Medium Chain Triglycerides (MCT’s) zijn afgeleid van natuurlijke plantaardige oliën en zijn geclassificeerd als vetzuren. Ze zijn echt verschillend van typische vetzuren en bevatten een veel lager caloriegehalte. MCT’s worden snel geabsorbeerd en gebruikt als energie, en leunen dichter aan bij koolhydraten dan bij lipiden. MCT’s bieden een snelle energiebron voor atleten, veel sneller dan maltodextrine of een ander hoog glycemisch koolhydraat, waardoor ze ideaal zijn voor diegenen die spiermassa willen winnen.
TCM en gewichtsverlies
Van MCT’s is aangetoond dat ze de verbranding van calorieën verhogen en het glucosegehalte in het bloed verlagen. Dit kan helpen om af te vallen en tegelijkertijd de spiermassa te vergroten. Daar TCM’s een effectieve energiebron zijn, zullen ze minder snel als vet door het lichaam worden opgeslagen. MCT’s zijn ook minder calorierijk dan TCL’s en kunnen helpen de eetlust te onderdrukken en de vetoxidatie te verhogen. MCT’s zijn een ideale voedingsoptie voor iedereen die zijn lichaamsvet wil verminderen.
TCM en energiebron
MCT’s kunnen ook een spaarzaam effect hebben op zowel eiwit- als koolhydraatvoorraden in het lichaam. Omdat MCT’s een zeer efficiënte energiebron zijn, worden ze de favoriete energiebron van het lichaam. Hierdoor kan het lichaam aminozuren en glycogeen behouden. Ze worden sneller opgenomen dan hun neven en nichten, de TCL’s, omdat ze korter zijn en beter oplosbaar in water. Deze eigenschappen betekenen dat MCT’s rechtstreeks van de darmen naar het bloedsysteem kunnen passeren. MCT’s zijn een populaire keuze als alternatieve energiebron voor sporters met een hoog eiwit- en koolhydraatarm dieet.

NATUURLIJKE VOEDINGSVEZELS

Wat zijn vezels en waarvoor worden ze gebruikt?
Voordelen van vezels voor de gezondheid:
Sommige vezels worden gebruikt door darmbacteriën, ze zijn betrokken bij de productie van vluchtige vetzuren die nodig zijn voor het onderhoud en de groei van essentiële cellen van de bekleding van de dikke darm. Deze actie beschermt de darmflora tegen pathogene bacteriën.
Door het verzadigend effect vertragen vezels het hongergevoel en beperken zo het risico van te veel eten.
Het is echter belangrijk om veel water te drinken tijdens het eten van een vezelrijke maaltijd. Dit is om occlusies in de slokdarm te voorkomen. Regulering van de opname van koolhydraten en lipiden, vezels helpen bij de opname van koolhydraten en vetten in de maag..
Een dieet met veel vezels zal ook helpen het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen en het cardiovasculaire systeem te bevorderen, het vermindert ook het risico op galstenen.
Het is aangetoond dat een vezelrijk dieet ook de ontwikkeling van darmkanker kan voorkomen.

STEVIA

Wat is stevia?
Stevia is een soort aromatische plant afkomstig uit Zuid-Amerika, ontdekt in Paraguay, dat een natuurlijke zoetstof bevat.
Is stevia calorierijk?
De bladeren van stevia bevatten bijna geen calorieën en bevatten geen koolhydraten! Op het punt waar stevia-extracten voor consumptie worden verkocht, aangezien deze zoetstof als calorie-vrij worden beschouwd.
Wat is de zoetkracht van stevia?
Stevia-bladeren hebben een gemiddelde zoetkracht die 300 keer groter is dan die van tafelsuiker
Gebruikt in poedervorm is zijn zoetkracht 10 tot 15 keer hoger dan die van tafelsuiker.
Wat stevia ten goede komt, is het verwaarloosbare effect op de glycemie (hoeveelheid suiker die in het bloed zit), waardoor het perfect geschikt is voor consumptie door diabetici.
Is stevia schadelijk?
Stevia werd op de Franse markt toegelaten door een wet van januari 2010 na advies van het AFFSA (Frans Agentschap voor Voedselveiligheid).

Ook in mei 2010, brengt de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een gunstig advies uit over het gebruik van verschillende Stevia-extracten in voedingsmiddelen die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Het bekende tijdschrift Food and Chemical Toxicology heeft een aantal rapporten gepubliceerd waarin stevia wordt vermeld als een zoetstof die de honger niet stimuleert noch het gewicht laat toenemen. Bovendien tonen de resultaten van toxicologische onderzoeken die in dit overzicht zijn gepubliceerd, een veiligheid van stevia voor de menselijke bevolking, inclusief voor zwangere en vrouwen die borstvoeding geven, alsook voor kinderen.
In 2006 voerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een studie uit naar de carcinogene aard van stevia en concludeerde dat er geen aanwijzingen waren voor een dergelijke carcinogene activiteit.
Het voordeel ten opzichte van andere zoetstoffen is dat het kan worden verwarmd en daarom vóór het koken in de bereiding van het koken wordt opgenomen, in tegenstelling tot sommige zoetstoffen zoals aspartaam.
Waarom stevia consumeren?
Met de bovenstaande gegevens is het mogelijk om te zeggen dat stevia een zoetstof is die alle veiligheidstests op briljante wijze heeft doorstaan. Bovendien bevat het weinig calorieën waardoor het kan concurreren met alle andere tafelzoetstoffen. Stevia-extracten zijn afkomstig van planten en zijn daarom minder chemisch dan veel andere zoetstoffen.
Daarnaast is stevia een bron van vezels en bevat het interessante voedingsstoffen: vitamine A en C, zink, magnesium kalium, ijzer en calcium, om maar het belangrijkste te noemen!

 

Smaken :

  • Creamy Vanilla
  • Chocolate Fudge

Inhoud : 750 gr, 2kg

Raw Veggie and Geens 100% Vegan

Posted on Posted in Produits, Protéines

Descriptif Produit


 

RAW VEGGIE AND GREENS 100% VEGAN est composé de 65% de protéine de pois et 35% de protéine de riz.

Une ajout de triglycérides à chaînes moyennes, de fibres alimentaires naturelles et de stevia comme édulcorant.

Ce produit est SANS LACTOSE, SANS GLUTEN, SANS SOJA, SANS ASPARTAME

LES PROTÉINES DE POIS

La protéine de pois a une excellente valeur biologique. Elle apporte 70% de protéines de haute qualité, car elle contient en effet les 9 acides aminés essentiels, glutamine, lysine, et même les BCAA. Elle est extrêmement  bien tolérée et assimilée. Elle est à consommer en alternance avec les autres sources de protéines habituelles, afin de varier au maximum les apports, tout se rapprochant de l’alimentation traditionnelle qui mixe protéines animales et végétales. Bonus : son effet coupe-faim, dû à son absorption lente.

PROTEINE DE RIZ

La protéine de riz est d’origine végétale est un excellent substitut aux protéines de lait ou aux protéines animales. Elle ne possède pas moins de 80% de protéines pures dans sa composition, une teneur très élevée pour un complexe 100% végétale.
De plus la protéine de riz possède une digestibilité très élevée permettant une assimilation optimale de ses actifs par l’organisme et le corps pour une efficacité redoutable et ne contient pas d’allergènes comme le gluten ou le lait.

L’excellent profil d’acides aminés de la protéine de riz, offre une alternative au soja et à la protéine de lactosérum fournissant un spectre particulièrement complet dont le corps a besoin pour maintenir et augmenter la masse musculaire.

 

TRIGLYCERIDES A CHAINE MOYENNE

Qu’est-ce que les TCM et à quoi servent-elles ?

Les Triglycérides à Châine Moyenne (TCM) sont dérivés d’huiles naturelles de plantes, et sont classés en tant qu’acide gras. Ils sont vraiment différents des acides gras typiques et contiennent un contenu en calories très inférieur. Les TCM sont rapidement absorbés et utilisés comme énergie, et sont plus

proches des glucides que des lipides. Les TCM fournissent une source d’énergie rapide aux athlètes, beaucoup plus rapide que la maltodextrine ou n’importe quel autre glucide à indice glycémique élevé, les rendant idéals pour ceux qui cherchent à prendre de la masse musculaire.

TCM et perte de poids

Les TCM ont été démontrés d’augmenter la combustion de calorie et de réduire le niveau de glucose dans le sang. Cela peut aider à perdre du poids et en même temps augmenter la masse musculaire. Comme les TCM sont une source d’énergie efficace, ils auront moins de chances d’être stockés en tant que graisse par le corps. Les TCM sont aussi moins calorifiques que les TCL et peuvent aider à supprimer l’appétit et augmenter l’oxydation des graisses. Les TCM sont une option alimentaire idéale pour toutes les personnes cherchant à réduire leur graisse corporelle.

TCM et source d’énergie

Les TCM peuvent aussi apporter un effet épargnant à la fois sur les stocks de protéines et de glucides présents dans le corps. Comme les TCM sont une source d’énergie très efficace, ils deviennent la source d’énergie préférée du corps. Ce qui autorise le corps à préserver les acides aminés et le glycogène. Ils sont absorbés plus rapidement que leurs cousins, les TCL, parce qu’ils sont plus courts, et plus solubles dans l’eau. Ces propriétés font que les TCM peuvent passer directement des intestins au système sanguin. Les TCM sont un choix populaire comme source d’énergie alternative pour les athlètes sur des régimes riches en protéines et faibles en glucides.

FIBRES ALIMENTAIRES NATURELLES

Qu’est-ce que les fibres et à quoi servent-elles ?

Bienfaits des fibres pour la santé :

Certaines fibres sont utilisées par des bactéries de l’intestin, elles participent à la production d’acides gras volatiles nécessaires à l’entretien et à la croissance des cellules essentielles de la paroi du gros intestin. Cette action protège la flore intestinale des bactéries pathogènes.

Effet de satiété Les fibres retardent la sensation de faim et limitent ainsi le risque de suralimentation.

Il est cependant important de boire beaucoup d’eau lorsque l’on consomme un repas riche en fibres. Ceci afin d’éviter les occlusions au niveau de l’œsophage. Régularisation de l’absorption des glucides et des lipides Les fibres aident à régulariser l’absorption des glucides et des graisses au niveau de l’estomac.

Une alimentation riche en fibres contribuera également à réduire le taux de cholestérol sanguin, et favorisera le système cardio-vasculaire, elle réduira également le risque de calculs biliaires.

Il a été démontré qu’un régime riche en fibres préviendrait également l’apparition du cancer du colon.

 

STEVIA

Qu’est-ce que la stévia ?

La stévia est un type de plante aromatique originaire d’Amérique du Sud, découverte au Paraguay, qui contient un édulcorant naturel.

La stévia, c’est calorique ?

Les feuilles de stévia ne contiennent presque aucune calorie, et contiennent zéro glucides ! Au point ou les extraits de stévia vendus pour être consommés comme édulcorants sont considérés comme étant sans calories.

Quel est le pouvoir sucrant de la stévia ?

Les feuilles de stévia ont un pouvoir sucrant en moyenne 300 fois supérieur à celui du sucre de table

Utilisée sous forme de poudre son pouvoir sucrant est 10 à 15 fois supérieur à celui du sucre de table.

Ce qui avantage la stévia est son effet négligeable sur la glycémie (taux de sucre dans le sang) ce qui la rend parfaitement adaptée à une consommation par des diabétiques.

La stévia, c’est nocif ?

La stévia a été autorisée à la vente sur le marché français par un arrêté du mois de janvier 2010 après avis de l’AFFSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments).

Toujours en 2010, au mois de mai, l’Autorité européenne de sécurité des aliments émet un avis favorable concernant l’utilisation de différents extraits de Stevia dans les aliments destinés à la consommation humaine.

La célèbre revue Food and Chemical Toxicology a publié plusieurs rapports dans lesquels elle classe la stévia parmi les édulcorants ne stimulant ni la sensation de faim, ni ne faisant gagner en soi du poids. De plus les résultats d’études toxicologiques publiées dans cette revue montrent une innocuité de la stévia pour la population humaine, y compris pour les femmes enceintes et allaitantes, et pour les enfants.

En 2006 l’organisation mondiale de la santé (l’OMS) a effectué une étude sur le caractère cancérigène de la stévia, et a conclu à une absence de preuve d’une telle activité cancérigène.

Ce qui l’avantage considérablement par rapport aux autres édulcorants est le fait qu’elle puisse être chauffée, et donc incorporée à des préparation culinaires avant la cuisson, contrairement à certains édulcorants comme l’asparthame.

Pourquoi consommer de la stévia ?

Au vue de ce qui précède il est possible de dire que la stévia est un édulcorant qui a passé tous les tests de sécurité sanitaire, avec brio. De plus elle est faiblement calorique ce qui lui permet de rivaliser avec tous les autres édulcorants de table. Les extraits de stévia proviennent de plantes, et sont donc moins chimiques que beaucoup d’autres édulcorants.

De plus, la stévia est source de fibres et contient des nutriments intéressants : vitamine A et C, zinc, potassium magnésium, fer et calcium, pour n’en citer que les plus importants !

 

Arômes :

  • Creamy Vanilla
  • Chocolate Fudge

Contenant : 750 gr, 2kg